.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / hrubieszowski, pow. / Mircze, gm.
Mircze, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8187
Powierzchnia: 233.82 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 6536
Liczba wydanych kart: 2529
 38.69%
brak34.19%35.65%37.11%38.57%40.03%41.49%42.95%44.41%45.87%47.33% 
danych35.64%37.10%38.56%40.02%41.48%42.94%44.40%45.86%47.32%48.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Mirczu, ul. Kryłowska 27 1254 555 555 550 44.26
2 Świetlica wiejska w Smoligowie, 75 421 145 145 145 34.44
3 Szkoła Filialna w Modryniu, 65 878 361 361 360 41.12
4 Szkoła Podstawowa w Szychowicach, ul. Parkowa 39 414 111 111 111 26.81
5 Szkoła Podstawowa w Małkowie, 39 407 161 161 160 39.56
6 Szkoła Podstawowa w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4 870 385 385 379 44.25
7 Szkoła Filialna w Starej Wsi, 115 456 187 187 186 41.01
8 Szkoła Podstawowa w Wiszniowie, 61 691 236 236 235 34.15
9 Świetlica Wiejska w Tuczapach, 3 533 217 217 216 40.71
10 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Miętkiem, 51 463 124 124 122 26.78
11 Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Droga Życia " w Smoligowie 149 47 47 44 31.54
=   6536  2529  2529  2508  38.69 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca