.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / hrubieszowski, pow. / Uchanie, gm.
Uchanie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5439
Powierzchnia: 120.75 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4247
Liczba wydanych kart: 1905
 44.86%
brak34.19%35.65%37.11%38.57%40.03%41.49%42.95%44.41%45.87%47.33% 
danych35.64%37.10%38.56%40.02%41.48%42.94%44.40%45.86%47.32%48.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach ., 22-510 Uchanie 1041 530 530 524 50.91
2 Szkoła Podstawowa w Rozkoszówce ., 22-510 Uchanie 667 284 284 282 42.58
3 Gimnazjum w Jarosławcu ., 22-510 Uchanie 478 210 210 205 43.93
4 Szkoła Podstawowa Drohiczany ., Drohiczany 22-510 Uchanie 951 376 376 372 39.54
5 Szkoła Podstawowa w Teratynie ., 22-510 Uchanie 1110 505 505 499 45.50
=   4247  1905  1905  1882  44.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca