.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / szamotulski, pow. ...
szamotulski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 85353
Powierzchnia: 1119.55 km2
Zaludnienie: 76 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 52
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 52
Liczba uprawnionych do głosowania: 68261
Liczba wydanych kart: 31997
 46.87%
brak35.74%37.28%38.82%40.36%41.90%43.44%44.98%46.52%48.06%49.60% 
danych37.27%38.81%40.35%41.89%43.43%44.97%46.51%48.05%49.59%51.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302402 Duszniki, gm. 6226 3012 3012 2977 48.38
302403 Kaźmierz, gm. 5315 2371 2371 2346 44.61
302404 Obrzycko, gm. 3254 1163 1163 1150 35.74
302401 Obrzycko, m. 1762 900 898 886 51.08
302405 Ostroróg, gm. 3747 1499 1499 1473 40.01
302406 Pniewy, gm. 9239 4330 4329 4254 46.87
302407 Szamotuły, gm. 22451 11134 11131 11009 49.59
302408 Wronki, gm. 16267 7588 7587 7480 46.65
  szamotulski, pow. 68261 31997 31990 31575 46.87
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 36223 18640 18633 18404 51.46
2 Wieś 32038 13357 13357 13171 41.69
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 8763 3562 3560 3509 40.65
2 od 5 001 do 10 000 11541 5383 5383 5323 46.64
3 od 10 001 do 20 000 25506 11918 11916 11734 46.73
4 od 20 001 do 50 000 22451 11134 11131 11009 49.59
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca