.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / szamotulski, pow. / Duszniki, gm.
Duszniki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8164
Powierzchnia: 156.28 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6226
Liczba wydanych kart: 3012
 48.38%
brak35.74%37.28%38.82%40.36%41.90%43.44%44.98%46.52%48.06%49.60% 
danych37.27%38.81%40.35%41.89%43.43%44.97%46.51%48.05%49.59%51.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dusznikach, Broniewskiego 3 2210 1158 1158 1139 52.40
2 Szkoła Podstawowa w Grzebienisku, Szkolna 12 1650 787 787 780 47.70
3 Szkoła Podstawowa w Podrzewiu, Szkolna 1 1632 758 758 753 46.45
4 Szkoła Podstawowa w Sędzinku, Szkolna 7 734 309 309 305 42.10
=   6226  3012  3012  2977  48.38 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca