.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / szamotulski, pow. / Kaźmierz, gm.
Kaźmierz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6932
Powierzchnia: 128.2 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5315
Liczba wydanych kart: 2371
 44.61%
brak35.74%37.28%38.82%40.36%41.90%43.44%44.98%46.52%48.06%49.60% 
danych37.27%38.81%40.35%41.89%43.43%44.97%46.51%48.05%49.59%51.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Kaźmierz, Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 14 1759 872 872 863 49.57
2 Bytyń, Szkoła Podstawowa,ul. Szkolna 55 672 236 236 232 35.12
3 Sokolniki Wielkie, Szkoła Podstawowa 817 321 321 321 39.29
4 Gaj Wielki, Szkoła Podstawowa 678 280 280 279 41.30
5 Kaźmierz, Siedziba PR "Poleka",ul. Nowowiejska 15 1389 662 662 651 47.66
=   5315  2371  2371  2346  44.61 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca