.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / szamotulski, pow. / Wronki, gm.
Wronki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 18678
Powierzchnia: 302.07 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 14
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 14
Liczba uprawnionych do głosowania: 16267
Liczba wydanych kart: 7588
 46.65%
brak35.74%37.28%38.82%40.36%41.90%43.44%44.98%46.52%48.06%49.60% 
danych37.27%38.81%40.35%41.89%43.43%44.97%46.51%48.05%49.59%51.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Wroniecki Ośrodek Kultury, Wronki ul. Poznańska 59 1373 689 689 674 50.18
2 Gimnazjum, Wronki ul. Polna 5 1968 908 907 896 46.14
3 Świetlica OSP, Wronki ul. Kościuszki 19 1612 817 817 800 50.68
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, Wronki ul. Mickiewicza 5 1177 597 597 587 50.72
5 Szkoła Podstawowa Nr 1, Wronki ul. Mickiewicza 5 1605 781 781 774 48.66
6 Zespół Szkół Nr 1, Wronki ul. Leśna 17 1542 774 774 768 50.19
7 Zespół Szkół Nr 1- Szkoła Rolnicza, Nowa Wieś ul. Szamotulska 10 867 398 398 392 45.91
8 Szkoła Podstawowa Nr 2, Wronki ul. Poznańska 46 1191 447 447 443 37.53
9 Dom Kultury, Chojno 10 726 292 292 290 40.22
10 Zespół Szkół, Biezdrowo 9 1619 592 592 588 36.57
11 Zespół Szkół, Biezdrowo 9 875 291 291 286 33.26
12 Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów 1 1604 941 941 937 58.67
13 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 54 38 38 25 70.37
14 Dom Pomocy Społecznej w Pożarowie 54 23 23 20 42.59
=   16267  7588  7587  7480  46.65 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca