.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / szamotulski, pow. / Szamotuły, gm.
Szamotuły, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 28062
Powierzchnia: 175.07 km2
Zaludnienie: 160 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 17
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 22451
Liczba wydanych kart: 11134
 49.59%
brak35.74%37.28%38.82%40.36%41.90%43.44%44.98%46.52%48.06%49.60% 
danych37.27%38.81%40.35%41.89%43.43%44.97%46.51%48.05%49.59%51.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Rzemiosła, Szamotuły ul. Wroniecka 39a 1872 1014 1012 999 54.17
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, Szamotuły ul. Szczuczyńska 5 2050 1073 1072 1066 52.34
3 Biblioteka Publiczna, Szamotuły Rynek 10 1225 596 596 592 48.65
4 Zakład Energetyczny, Szamotuły ul. Feliksa Nowowiejskiego 6 1507 870 870 860 57.73
5 Zespół Szkół Nr 1, Szamotuły ul. Adama Mickiewicza 9 725 403 403 398 55.59
6 Szkoła Podstawowa Nr1, Szamotuły ul. Stanisława Staszica 1 1103 577 577 574 52.31
7 Zespół Szkół Nr 3, Szamotuły ul. Hugona Kołłątaja 1 1469 737 737 722 50.17
8 Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły ul. Dworcowa 43 1156 543 543 538 46.97
9 Spółdzielnia Mieszkaniowa, Szamotuły ul. Łąkowa 9 1738 994 994 988 57.19
10 Hala "Wacław" SzOSiR, Szamotuły ul. Sportowa 6 888 491 491 479 55.29
11 Zespół Szkół Nr 2, Szamotuły ul. Szczuczyńska 3 2196 1014 1014 1007 46.17
12 Świetlica Wiejska, Kąsinowo 1276 500 500 498 39.18
13 Szkoła Podstawowa, Pamiątkowo ul. Szkolna 1613 771 771 758 47.80
14 Dom Kultury, Otorowo 1774 795 795 784 44.81
15 Świetlica, Gałowo 1584 605 605 597 38.19
16 Szpital, Szamotuły ul. Sukiennicza 13 130 25 25 25 19.23
17 Areszt Śledczy w Szamotułach, al. 1 Maja 5 145 126 126 124 86.90
=   22451  11134  11131  11009  49.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca