.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / międzychodzki, pow. ...
międzychodzki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 36713
Powierzchnia: 736.66 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 24
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 24
Liczba uprawnionych do głosowania: 28089
Liczba wydanych kart: 12026
 42.81%
brak38.52%39.18%39.84%40.50%41.16%41.82%42.48%43.14%43.80%44.46% 
danych39.17%39.83%40.49%41.15%41.81%42.47%43.13%43.79%44.45%45.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
301401 Chrzypsko Wielkie, gm. 2504 1026 1026 1010 40.97
301402 Kwilcz, gm. 4651 1792 1792 1756 38.53
301403 Międzychód, gm. 14266 6434 6434 6295 45.10
301404 Sieraków, gm. 6668 2774 2774 2718 41.60
  międzychodzki, pow. 28089 12026 12026 11779 42.81
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 14473 6563 6563 6410 45.35
2 Wieś 13616 5463 5463 5369 40.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2504 1026 1026 1010 40.97
2 od 5 001 do 10 000 11319 4566 4566 4474 40.34
3 od 10 001 do 20 000 14266 6434 6434 6295 45.10
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca