.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / międzychodzki, pow. / Kwilcz, gm.
Kwilcz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6219
Powierzchnia: 141.78 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4651
Liczba wydanych kart: 1792
 38.53%
brak38.52%39.18%39.84%40.50%41.16%41.82%42.48%43.14%43.80%44.46% 
danych39.17%39.83%40.49%41.15%41.81%42.47%43.13%43.79%44.45%45.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 Wejście A 2114 918 918 894 43.42
2 Zespół Szkół w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 Wejście B 1029 338 338 332 32.85
3 Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Luboszu 1508 536 536 530 35.54
=   4651  1792  1792  1756  38.53 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca