.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / międzychodzki, pow. / Chrzypsko Wielkie, gm.
Chrzypsko Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3294
Powierzchnia: 84.33 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2504
Liczba wydanych kart: 1026
 40.97%
brak38.52%39.18%39.84%40.50%41.16%41.82%42.48%43.14%43.80%44.46% 
danych39.17%39.83%40.49%41.15%41.81%42.47%43.13%43.79%44.45%45.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala widowiskowa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 22 1875 782 782 774 41.71
2 Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach 415 164 164 158 39.52
3 Świetlica wiejska w Łężcach 214 80 80 78 37.38
=   2504  1026  1026  1010  40.97 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca