.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / międzychodzki, pow. / Sieraków, gm.
Sieraków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8729
Powierzchnia: 203.31 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6668
Liczba wydanych kart: 2774
 41.60%
brak38.52%39.18%39.84%40.50%41.16%41.82%42.48%43.14%43.80%44.46% 
danych39.17%39.83%40.49%41.15%41.81%42.47%43.13%43.79%44.45%45.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sierakowski Ośrodek Kultury , Sieraków, ul. Poznańska 25 1934 810 810 796 41.88
2 Szkoła Podstawowa,Sieraków, ul. Poznańska 25 1862 786 786 771 42.21
3 Zespół Szkół, Sieraków Wroniecka 25 1989 799 799 775 40.17
4 Szkoła Podstawowa, Lutom 883 379 379 376 42.92
=   6668  2774  2774  2718  41.60 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca