.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / międzychodzki, pow. / Międzychód, gm.
Międzychód, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 18471
Powierzchnia: 307.24 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 14
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 14
Liczba uprawnionych do głosowania: 14266
Liczba wydanych kart: 6434
 45.10%
brak38.52%39.18%39.84%40.50%41.16%41.82%42.48%43.14%43.80%44.46% 
danych39.17%39.83%40.49%41.15%41.81%42.47%43.13%43.79%44.45%45.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Nr 3, Międzychód ul. Dworcowa 24 1608 787 787 760 48.94
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, Międzychód ul. Gorzycka 1 1592 750 750 731 47.11
3 HARCÓWKA, Międzychód ul. Słowackiego 8 1604 843 843 816 52.56
4 Międzychodzki Dom Kultury, Międzychód Plac Kościuszki 9 1639 717 717 706 43.75
5 Zespół Szkół Nr 2, Międzychód ul. Bolesława Chrobrego 13 1012 490 490 479 48.42
6 Zespół Szkół Nr 1, Międzychód ul. Gwardii Ludowej 6 1085 549 549 544 50.60
7 Przedszkole, Bielsko ul. Armii Poznań 22 1530 672 672 661 43.92
8 Hala Widowiskowo - Sportowa, Międzychód ul. Dworcowa 22 916 328 328 324 35.81
9 Dom Kultury, Kamionna ul. Poznańska 15 779 339 339 334 43.52
10 Szkoła Podstawowa, Łowyń ul. Szkolna 1 1257 479 479 471 38.11
11 Świetlica Wiejska, Mierzyn 35 450 188 188 181 41.78
12 Świetlica Wiejska, Mokrzec 24a 589 229 229 226 38.88
13 Świetlica DPS, Piłka 1 57 31 31 30 54.39
14 Świetlica SP ZOZ, Międzychód ul. Szpitalna 10 148 32 32 32 21.62
=   14266  6434  6434  6295  45.10 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca