.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / skarżyski, pow. ...
skarżyski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 83331
Powierzchnia: 394.81 km2
Zaludnienie: 211 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 57
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 57
Liczba uprawnionych do głosowania: 67235
Liczba wydanych kart: 31986
 47.57%
brak42.72%43.32%43.92%44.52%45.12%45.72%46.32%46.92%47.52%48.12% 
danych43.31%43.91%44.51%45.11%45.71%46.31%46.91%47.51%48.11%48.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
261002 Bliżyn, gm. 7010 2995 2994 2965 42.72
261003 Łączna, gm. 4117 1867 1867 1850 45.35
261004 Skarżysko Kościelne, gm. 5101 2399 2399 2382 47.03
261001 Skarżysko-Kamienna, m. 42037 20440 20436 20187 48.62
261005 Suchedniów, gm. 8970 4285 4285 4243 47.77
  skarżyski, pow. 67235 31986 31981 31627 47.57
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 49443 24035 24031 23745 48.61
2 Wieś 17792 7951 7950 7882 44.69
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 16228 7261 7260 7197 44.74
3 od 10 001 do 20 000 8970 4285 4285 4243 47.77
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 42037 20440 20436 20187 48.62
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca