.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / skarżyski, pow. / Skarżysko Kościelne, gm.
Skarżysko Kościelne, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6460
Powierzchnia: 53.03 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5101
Liczba wydanych kart: 2399
 47.03%
brak42.72%43.32%43.92%44.52%45.12%45.72%46.32%46.92%47.52%48.12% 
danych43.31%43.91%44.51%45.11%45.71%46.31%46.91%47.51%48.11%48.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze 819 356 356 354 43.47
2 Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym 602 324 324 320 53.82
3 Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym 2124 1005 1005 998 47.32
4 Szkoła Podstawowa w Majkowie 990 394 394 391 39.80
5 Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim 566 320 320 319 56.54
=   5101  2399  2399  2382  47.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca