.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / skarżyski, pow. / Bliżyn, gm.
Bliżyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8895
Powierzchnia: 140.88 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 7010
Liczba wydanych kart: 2995
 42.72%
brak42.72%43.32%43.92%44.52%45.12%45.72%46.32%46.92%47.52%48.12% 
danych43.31%43.91%44.51%45.11%45.71%46.31%46.91%47.51%48.11%48.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Bliżynie, ul. Piaskowa 26 1926 750 750 745 38.94
2 Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, ul. Staszica 16d 1491 706 706 699 47.35
3 Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Mroczków 25 1745 746 745 738 42.75
4 Szkoła Podstawowa w Odrowążku Odrowążek 1 955 385 385 380 40.31
5 Szkoła Podstawowa w Sorbinie Sorbin 89 893 408 408 403 45.69
=   7010  2995  2994  2965  42.72 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca