.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / skarżyski, pow. / Łączna, gm.
Łączna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5375
Powierzchnia: 61.78 km2
Zaludnienie: 87 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4117
Liczba wydanych kart: 1867
 45.35%
brak42.72%43.32%43.92%44.52%45.12%45.72%46.32%46.92%47.52%48.12% 
danych43.31%43.91%44.51%45.11%45.71%46.31%46.91%47.51%48.11%48.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Goździe 841 392 392 390 46.61
2 Szkoła Podstawowa w Klonowie 204 111 111 109 54.41
3 Szkoła Podstawowa w Łącznej 996 432 432 426 43.37
4 Gimnazjum w Zaleziance 604 267 267 265 44.21
5 Szkoła Podstawowa w Zagórzu 532 217 217 214 40.79
6 Sala świetlicy w miejscowości Kamionki 940 448 448 446 47.66
=   4117  1867  1867  1850  45.35 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca