.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. ...
kazimierski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 37551
Powierzchnia: 422.48 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 26
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 26
Liczba uprawnionych do głosowania: 29940
Liczba wydanych kart: 10542
 35.21%
brak31.85%32.34%32.83%33.32%33.81%34.30%34.79%35.28%35.77%36.26% 
danych32.33%32.82%33.31%33.80%34.29%34.78%35.27%35.76%36.25%36.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260301 Bejsce, gm. 3616 1152 1152 1144 31.86
260302 Czarnocin, gm. 3473 1274 1274 1258 36.68
260303 Kazimierza Wielka, gm. 14034 5052 5052 4993 36.00
260304 Opatowiec, gm. 3183 1058 1058 1047 33.24
260305 Skalbmierz, gm. 5634 2006 2006 1991 35.61
  kazimierski, pow. 29940 10542 10542 10433 35.21
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 8147 3273 3273 3222 40.17
2 Wieś 21793 7269 7269 7211 33.35
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10272 3484 3484 3449 33.92
2 od 5 001 do 10 000 5634 2006 2006 1991 35.61
3 od 10 001 do 20 000 14034 5052 5052 4993 36.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca