.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. / Kazimierza Wielka, gm.
Kazimierza Wielka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17460
Powierzchnia: 140.59 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 14034
Liczba wydanych kart: 5052
 36.00%
brak31.85%32.34%32.83%33.32%33.81%34.30%34.79%35.28%35.77%36.26% 
danych32.33%32.82%33.31%33.80%34.29%34.78%35.27%35.76%36.25%36.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 1 Maja 15, Kazimierza Wielka 2130 906 906 894 42.54
2 Publiczne Gimnazjum Samorządowe, ul. Szkolna 22, Kazimierza Wielka 1007 459 459 452 45.58
3 Publiczne Gimnazjum Samorządowe, ul. Szkolna 22, Kazimierza Wielka 1829 772 772 753 42.21
4 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 1 Maja 15, Kazimierza Wielka 1948 636 636 631 32.65
5 Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach 1018 348 348 343 34.18
6 Remiza O.S.P. w Gabułtowie 887 300 300 299 33.82
7 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Stradlicach 672 187 187 184 27.83
8 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 869 265 265 263 30.49
9 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie 1864 545 545 544 29.24
10 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sieradzicach 819 301 301 298 36.75
11 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach 885 308 308 307 34.80
12 Samodzielny Publiczny zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 12 106 25 25 25 23.58
=   14034  5052  5052  4993  36.00 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca