.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. / Skalbmierz, gm.
Skalbmierz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7230
Powierzchnia: 86.21 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5634
Liczba wydanych kart: 2006
 35.61%
brak31.85%32.34%32.83%33.32%33.81%34.30%34.79%35.28%35.77%36.26% 
danych32.33%32.82%33.31%33.80%34.29%34.78%35.27%35.76%36.25%36.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, ul. Kanonijska 7 1127 475 475 467 42.15
2 Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, ul. Ppor. Sokoła 55 1669 546 546 544 32.71
3 Remiza OSP w Boszczynku 897 275 275 274 30.66
4 Świetlica Wiejska w Tempoczowie Kolonii 630 255 255 255 40.48
5 Zespół Szkół w Topoli 1311 455 455 451 34.71
=   5634  2006  2006  1991  35.61 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca