.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. / Czarnocin, gm.
Czarnocin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4488
Powierzchnia: 69.53 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3473
Liczba wydanych kart: 1274
 36.68%
brak31.85%32.34%32.83%33.32%33.81%34.30%34.79%35.28%35.77%36.26% 
danych32.33%32.82%33.31%33.80%34.29%34.78%35.27%35.76%36.25%36.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Czarnocinie 1107 504 504 498 45.53
2 Szkoła Podstawowa w Stradowie 927 322 322 314 34.74
3 Szkoła Podstawowa w Sokolinie 1439 448 448 446 31.13
=   3473  1274  1274  1258  36.68 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca