.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / malborski, pow. ...
malborski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 64095
Powierzchnia: 494.63 km2
Zaludnienie: 129 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 37
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 37
Liczba uprawnionych do głosowania: 50028
Liczba wydanych kart: 23317
 46.61%
brak35.73%37.26%38.79%40.32%41.85%43.38%44.91%46.44%47.97%49.50% 
danych37.25%38.78%40.31%41.84%43.37%44.90%46.43%47.96%49.49%51.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220903 Lichnowy, gm. 3451 1321 1321 1308 38.28
220904 Malbork, gm. 3064 1095 1095 1082 35.74
220901 Malbork, m. 31141 15862 15858 15701 50.94
220906 Miłoradz, gm. 2653 1044 1043 1033 39.35
220907 Nowy Staw, gm. 6184 2514 2514 2490 40.65
220908 Stare Pole, gm. 3535 1481 1481 1471 41.90
  malborski, pow. 50028 23317 23312 23085 46.61
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 36269 18049 18045 17867 49.76
2 Wieś 13759 5268 5267 5218 38.29
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 12703 4941 4940 4894 38.90
2 od 5 001 do 10 000 6184 2514 2514 2490 40.65
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 31141 15862 15858 15701 50.94
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca