.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / malborski, pow. / Nowy Staw, gm.
Nowy Staw, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8075
Powierzchnia: 114.38 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6184
Liczba wydanych kart: 2514
 40.65%
brak35.73%37.26%38.79%40.32%41.85%43.38%44.91%46.44%47.97%49.50% 
danych37.25%38.78%40.31%41.84%43.37%44.90%46.43%47.96%49.49%51.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema 1 2146 926 926 918 43.15
2 Dom Kultury w Nowym Stawie, ul. Jana Pawła II 2 1353 598 598 590 44.20
3 Zespół Szkół w Nowym Stawie, ul. Mickiewicza 51 1629 663 663 658 40.70
4 Świetlica w Lipince 1056 327 327 324 30.97
=   6184  2514  2514  2490  40.65 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca