.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / malborski, pow. / Malbork, gm.
Malbork, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4091
Powierzchnia: 100.93 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3064
Liczba wydanych kart: 1095
 35.74%
brak35.73%37.26%38.79%40.32%41.85%43.38%44.91%46.44%47.97%49.50% 
danych37.25%38.78%40.31%41.84%43.37%44.90%46.43%47.96%49.49%51.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork 1431 498 498 492 34.80
2 Świetlica Wiejska w Lasowicach Wielkich 1029 313 313 308 30.42
3 Szkoła Podstawowa Nowa Wieś, ul. Moniuszki 24 604 284 284 282 47.02
=   3064  1095  1095  1082  35.74 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca