.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / malborski, pow. / Miłoradz, gm.
Miłoradz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3581
Powierzchnia: 93.75 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2653
Liczba wydanych kart: 1044
 39.35%
brak35.73%37.26%38.79%40.32%41.85%43.38%44.91%46.44%47.97%49.50% 
danych37.25%38.78%40.31%41.84%43.37%44.90%46.43%47.96%49.49%51.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkolno Przedszkolny w Miłoradzu ul. Szkolna 1 1691 610 609 603 36.07
2 Świetlica Wiejska w Kończewicach 962 434 434 430 45.11
=   2653  1044  1043  1033  39.35 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca