.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / malborski, pow. / Stare Pole, gm.
Stare Pole, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4689
Powierzchnia: 79.72 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 3535
Liczba wydanych kart: 1481
 41.90%
brak35.73%37.26%38.79%40.32%41.85%43.38%44.91%46.44%47.97%49.50% 
danych37.25%38.78%40.31%41.84%43.37%44.90%46.43%47.96%49.49%51.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21 2283 1077 1077 1069 47.17
2 Świetlica Wiejska w Królewie 1252 404 404 402 32.27
=   3535  1481  1481  1471  41.90 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca