.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. ...
lęborski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 65122
Powierzchnia: 706.99 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 43
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 43
Liczba uprawnionych do głosowania: 48962
Liczba wydanych kart: 24208
 49.44%
brak35.99%37.62%39.25%40.88%42.51%44.14%45.77%47.40%49.03%50.66% 
danych37.61%39.24%40.87%42.50%44.13%45.76%47.39%49.02%50.65%52.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220803 Cewice, gm. 5090 2436 2436 2422 47.86
220801 Lębork, m. 27609 14425 14421 14283 52.25
220802 Łeba, m. 3175 1613 1613 1592 50.80
220804 Nowa Wieś Lęborska, gm. 8973 4253 4253 4204 47.40
220805 Wicko, gm. 4115 1481 1480 1463 35.99
  lęborski, pow. 48962 24208 24203 23964 49.44
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 30784 16038 16034 15875 52.10
2 Wieś 18178 8170 8169 8089 44.94
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3175 1613 1613 1592 50.80
2 od 5 001 do 10 000 9205 3917 3916 3885 42.55
3 od 10 001 do 20 000 8973 4253 4253 4204 47.40
4 od 20 001 do 50 000 27609 14425 14421 14283 52.25
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca