.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. / Łeba, m.
Łeba, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4037
Powierzchnia: 14.8 km2
Zaludnienie: 272 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 3175
Liczba wydanych kart: 1613
 50.80%
brak35.99%37.62%39.25%40.88%42.51%44.14%45.77%47.40%49.03%50.66% 
danych37.61%39.24%40.87%42.50%44.13%45.76%47.39%49.02%50.65%52.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Łebie ul. Tysiąclecia 11 2085 1034 1034 1017 49.59
2 Urząd Miejski w Łebie ul. Kościuszki 90 1090 579 579 575 53.12
=   3175  1613  1613  1592  50.80 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca