.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. / Nowa Wieś Lęborska, gm.
Nowa Wieś Lęborska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12327
Powierzchnia: 270.39 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 8973
Liczba wydanych kart: 4253
 47.40%
brak35.99%37.62%39.25%40.88%42.51%44.14%45.77%47.40%49.03%50.66% 
danych37.61%39.24%40.87%42.50%44.13%45.76%47.39%49.02%50.65%52.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej 1770 1010 1010 998 57.06
2 Świetlica w Kębłowie Nowowiejskim 421 231 231 230 54.87
3 Budynek (podkowa) ul. Kwiatowa 26 w Mostach 1164 660 660 656 56.70
4 Świetlica w Lubowidzu 361 178 178 177 49.31
5 Szkoła Podstawowa w Leśnicach 1192 421 421 413 35.32
6 Szkoła Podstawowa w Chocielewku 349 164 164 164 46.99
7 Szkoła Podstawowa w Redkowicach 427 167 167 164 39.11
8 Szkoła Podstawowa w Janowicach 552 244 244 242 44.20
9 Szkoła Podstawowa w Krępie Kaszubskiej 395 178 178 174 45.06
10 Szkoła Podstawowa w Garczegorzu 711 353 353 348 49.65
11 Szkoła Podstawowa w Łebieniu 1084 426 426 420 39.30
12 Szkoła Podstawowa w Tawęcinie 547 221 221 218 40.40
=   8973  4253  4253  4204  47.40 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca