.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. / Cewice, gm.
Cewice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7162
Powierzchnia: 187.86 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5090
Liczba wydanych kart: 2436
 47.86%
brak35.99%37.62%39.25%40.88%42.51%44.14%45.77%47.40%49.03%50.66% 
danych37.61%39.24%40.87%42.50%44.13%45.76%47.39%49.02%50.65%52.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Cewicach ul. Juliana Węgrzynowicza 1 1582 730 730 725 46.14
2 Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim ul. Szkolna 5 869 409 409 408 47.07
3 Szkoła Podstawowa w Siemirowicach ul. Szkolna 15 1284 690 690 685 53.74
4 Szkoła Podstawowa w Łebuni nr 22 1355 607 607 604 44.80
=   5090  2436  2436  2422  47.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca