.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. / Wicko, gm.
Wicko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5629
Powierzchnia: 216.08 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4115
Liczba wydanych kart: 1481
 35.99%
brak35.99%37.62%39.25%40.88%42.51%44.14%45.77%47.40%49.03%50.66% 
danych37.61%39.24%40.87%42.50%44.13%45.76%47.39%49.02%50.65%52.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Wicku 2038 807 806 792 39.60
2 Szkoła Podstawowa w Szczenurzy 1301 458 458 456 35.20
3 Szkoła Podstawowa w Maszewku 776 216 216 215 27.84
=   4115  1481  1480  1463  35.99 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca