.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / łosicki, pow. ...
łosicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 34608
Powierzchnia: 771.77 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 26430
Liczba wydanych kart: 13274
 50.22%
brak46.87%47.53%48.19%48.85%49.51%50.17%50.83%51.49%52.15%52.81% 
danych47.52%48.18%48.84%49.50%50.16%50.82%51.48%52.14%52.80%53.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
141001 Huszlew, gm. 2501 1268 1268 1256 50.70
141002 Łosice, gm. 8947 4564 4563 4500 51.01
141003 Olszanka, gm. 2562 1368 1368 1359 53.40
141004 Platerów, gm. 4209 1973 1973 1961 46.88
141005 Sarnaki, gm. 4293 2030 2030 2008 47.29
141006 Stara Kornica, gm. 3918 2071 2069 2052 52.86
  łosicki, pow. 26430 13274 13271 13136 50.22
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 6322 3297 3296 3250 52.15
2 Wieś 20108 9977 9975 9886 49.62
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5063 2636 2636 2615 52.06
2 od 5 001 do 10 000 12420 6074 6072 6021 48.90
3 od 10 001 do 20 000 8947 4564 4563 4500 51.01
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca