.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / łosicki, pow. / Olszanka, gm.
Olszanka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3397
Powierzchnia: 87.34 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2562
Liczba wydanych kart: 1368
 53.40%
brak46.87%47.53%48.19%48.85%49.51%50.17%50.83%51.49%52.15%52.81% 
danych47.52%48.18%48.84%49.50%50.16%50.82%51.48%52.14%52.80%53.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Olszance 906 478 478 473 52.76
2 Świetlica wiejska w Bejdach 347 150 150 149 43.23
3 Szkoła Podstawowa w Hadynowie 905 469 469 468 51.82
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach 404 271 271 269 67.08
=   2562  1368  1368  1359  53.40 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca