.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / łosicki, pow. / Sarnaki, gm.
Sarnaki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5470
Powierzchnia: 197.3 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4293
Liczba wydanych kart: 2030
 47.29%
brak46.87%47.53%48.19%48.85%49.51%50.17%50.83%51.49%52.15%52.81% 
danych47.52%48.18%48.84%49.50%50.16%50.82%51.48%52.14%52.80%53.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Sarnakach 2237 1066 1066 1050 47.65
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołowczycach 1005 455 455 453 45.27
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach 1051 509 509 505 48.43
=   4293  2030  2030  2008  47.29 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca