.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / łosicki, pow. / Łosice, gm.
Łosice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11746
Powierzchnia: 121.22 km2
Zaludnienie: 96 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 8947
Liczba wydanych kart: 4564
 51.01%
brak46.87%47.53%48.19%48.85%49.51%50.17%50.83%51.49%52.15%52.81% 
danych47.52%48.18%48.84%49.50%50.16%50.82%51.48%52.14%52.80%53.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące Łosice, ul. Szkolna 5 1872 1034 1034 1022 55.24
2 Zespół Szkół Zawodowych Łosice,ul.Piłsudskiego 9 1377 733 733 712 53.23
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 Łosice, ul. Bialska 13 1197 606 605 600 50.63
4 Łosicki Dom Kultury Łosice, ul. Piłsudskiego 4 1811 897 897 890 49.53
5 Szkoła Podstawowa w Czuchlebach 427 250 250 246 58.55
6 Strażnica OSP w Niemojkach 1137 526 526 516 46.26
7 Szkoła Podstawowa w Chotyczach 562 226 226 224 40.21
8 Świetlica Wiejska w Zakrzu 499 265 265 264 53.11
9 Szpital Powiatowy w Łosicach, ul. Słoneczna 1 65 27 27 26 41.54
=   8947  4564  4563  4500  51.01 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca