.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / łosicki, pow. / Huszlew, gm.
Huszlew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3254
Powierzchnia: 117.61 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 2501
Liczba wydanych kart: 1268
 50.70%
brak46.87%47.53%48.19%48.85%49.51%50.17%50.83%51.49%52.15%52.81% 
danych47.52%48.18%48.84%49.50%50.16%50.82%51.48%52.14%52.80%53.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Huszlewie 777 354 354 353 45.56
2 Budynek byłej Szkoły w Żurawlówce 408 226 226 222 55.39
3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krzywośnitach 297 164 164 163 55.22
4 Szkoła Podstawowa w Mostowie 451 257 257 255 56.98
5 Budynek byłej Szkoły w Makarówce 347 169 169 166 48.70
6 Budynek byłej Szkoły w Dziadkowskich- Folwark 221 98 98 97 44.34
=   2501  1268  1268  1256  50.70 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca