.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / łęczycki, pow. ...
łęczycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 54768
Powierzchnia: 774 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 49
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 49
Liczba uprawnionych do głosowania: 44242
Liczba wydanych kart: 18506
 41.83%
brak32.00%33.60%35.20%36.80%38.40%40.00%41.60%43.20%44.80%46.40% 
danych33.59%35.19%36.79%38.39%39.99%41.59%43.19%44.79%46.39%48.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
100402 Daszyna, gm. 3528 1129 1129 1115 32.00
100403 Góra Świętej Małgorzaty, gm. 3679 1543 1543 1527 41.94
100404 Grabów, gm. 5289 2067 2066 2045 39.08
100405 Łęczyca, gm. 7122 2990 2989 2975 41.98
100401 Łęczyca, m. 13222 6340 6338 6261 47.95
100406 Piątek, gm. 5217 2098 2098 2082 40.21
100407 Świnice Warckie, gm. 3298 1323 1322 1312 40.12
100408 Witonia, gm. 2887 1016 1016 1002 35.19
  łęczycki, pow. 44242 18506 18501 18319 41.83
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 13222 6340 6338 6261 47.95
2 Wieś 31020 12166 12163 12058 39.22
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 13392 5011 5010 4956 37.42
2 od 5 001 do 10 000 17628 7155 7153 7102 40.59
3 od 10 001 do 20 000 13222 6340 6338 6261 47.95
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca