.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / łęczycki, pow. / Witonia, gm.
Witonia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3678
Powierzchnia: 60.54 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2887
Liczba wydanych kart: 1016
 35.19%
brak32.00%33.60%35.20%36.80%38.40%40.00%41.60%43.20%44.80%46.40% 
danych33.59%35.19%36.79%38.39%39.99%41.59%43.19%44.79%46.39%48.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kucharach 530 191 191 187 36.04
2 Szkoła Podstawowa w Witoni 1478 524 524 520 35.45
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Gledzianowie 431 147 147 143 34.11
4 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Szamowie 448 154 154 152 34.38
=   2887  1016  1016  1002  35.19 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca