.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / łęczycki, pow. ...
łęczycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 54768
Powierzchnia: 774 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 44242
Liczba wydanych kart: 18506
Liczba głosów oddanych: 18501
Liczba głosów ważnych: 18319
brak 50.00% >50.00% ≥53.79% ≥57.58% ≥61.37% ≥65.16% ≥68.95% ≥72.74% ≥76.53% ≥80.32% ≥84.11%
danych 50.00% >50.00% ≥53.79% ≥57.58% ≥61.37% ≥65.16% ≥68.95% ≥72.74% ≥76.53% ≥80.32% ≥84.11%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
70.40%12896 
TUSK Donald Franciszek
29.60%5423 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
100402 Daszyna, gm. 1115 899 80.63
19.37 216
100403 Góra Świętej Małgorzaty, gm. 1527 1342 87.88
12.12 185
100404 Grabów, gm. 2045 1735 84.84
15.16 310
100405 Łęczyca, gm. 2975 2345 78.82
21.18 630
100401 Łęczyca, m. 6261 3092 49.39
50.61 3169
100406 Piątek, gm. 2082 1667 80.07
19.93 415
100407 Świnice Warckie, gm. 1312 1007 76.75
23.25 305
100408 Witonia, gm. 1002 809 80.74
19.26 193
Σ łęczycki, pow. 18319 12896 70.40
29.60 5423
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 6261 3092 49.39
50.61 3169
2 Wieś 12058 9804 81.31
18.69 2254
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 4956 4057 81.86
18.14 899
2 od 5 001 do 10 000 7102 5747 80.92
19.08 1355
3 od 10 001 do 20 000 6261 3092 49.39
50.61 3169
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0.00
0.00 0
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca