.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / łęczycki, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 18319
Liczba głosów na kandydata: 12896
% głosów na kandydata: 70.40
 70.40%
brak49.38%53.24%57.10%60.96%64.82%68.68%72.54%76.40%80.26%84.12% 
danych53.23%57.09%60.95%64.81%68.67%72.53%76.39%80.25%84.11%87.98% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
100402 Daszyna, gm. 3528 1129 1129 1115 899 80.63
100403 Góra Świętej Małgorzaty, gm. 3679 1543 1543 1527 1342 87.88
100404 Grabów, gm. 5289 2067 2066 2045 1735 84.84
100405 Łęczyca, gm. 7122 2990 2989 2975 2345 78.82
100401 Łęczyca, m. 13222 6340 6338 6261 3092 49.39
100406 Piątek, gm. 5217 2098 2098 2082 1667 80.07
100407 Świnice Warckie, gm. 3298 1323 1322 1312 1007 76.75
100408 Witonia, gm. 2887 1016 1016 1002 809 80.74
  łęczycki, pow. 44242 18506 18501 18319 12896 70.40

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 13222 6340 6338 6261 3092 49.39
2 Wieś 31020 12166 12163 12058 9804 81.31
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 13392 5011 5010 4956 4057 81.86
2 od 5 001 do 10 000 17628 7155 7153 7102 5747 80.92
3 od 10 001 do 20 000 13222 6340 6338 6261 3092 49.39
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca