.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / łęczycki, pow. / Góra Świętej Małgorzaty, gm.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 1527
Liczba głosów na kandydata: 1342
% głosów na kandydata: 87.88
 87.88%
brak49.38%53.24%57.10%60.96%64.82%68.68%72.54%76.40%80.26%84.12% 
danych53.23%57.09%60.95%64.81%68.67%72.53%76.39%80.25%84.11%87.98% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Budynek po byłej szkole w Tumie 769 372 372 369 309 83.74
2 Budynek po byłej szkole w Orszewicach 618 250 250 250 217 86.80
3 Szkoła Podstawowa w Sługach 269 134 134 134 127 94.78
4 Gimnazjum w Nowym Gaju 517 198 198 196 178 90.82
5 Szkoła Podstawowa w Górze Św. Małgorzaty 1455 560 560 555 499 89.91
6 DPS w Karsznicach 51 29 29 23 12 52.17
  Góra Świętej Małgorzaty, gm. 3679 1543 1543 1527 1342 87.88

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca