.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / łęczycki, pow. / Świnice Warckie, gm.
Świnice Warckie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4263
Powierzchnia: 93.95 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3298
Liczba wydanych kart: 1323
 40.12%
brak32.00%33.60%35.20%36.80%38.40%40.00%41.60%43.20%44.80%46.40% 
danych33.59%35.19%36.79%38.39%39.99%41.59%43.19%44.79%46.39%48.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala OSP w Chwalborzycach 338 163 163 163 48.22
2 Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 5 1301 564 564 561 43.35
3 Szkoła Podstawowa w Piaskach 912 302 302 298 33.11
4 Sala OSP w Grodzisku 747 294 293 290 39.36
=   3298  1323  1322  1312  40.12 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca