.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / łęczycki, pow. / Łęczyca, gm.
Łęczyca, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8733
Powierzchnia: 150.8 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 7122
Liczba wydanych kart: 2990
 41.98%
brak32.00%33.60%35.20%36.80%38.40%40.00%41.60%43.20%44.80%46.40% 
danych33.59%35.19%36.79%38.39%39.99%41.59%43.19%44.79%46.39%48.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Topoli Królewskiej 1390 576 576 572 41.44
2 Szkoła Podstawowa w Siedlcu 906 388 388 386 42.83
3 Szkoła Podstawowa w Błoniu 936 336 336 335 35.90
4 Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 948 397 397 397 41.88
5 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Jankowie 439 143 143 143 32.57
6 Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach 900 398 398 397 44.22
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli Katowej 385 160 160 160 41.56
8 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu 897 393 392 386 43.81
9 Zakład Karny w Garbalinie 321 199 199 199 61.99
=   7122  2990  2989  2975  41.98 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca