.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / inowrocławski, pow. ...
inowrocławski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 167398
Powierzchnia: 1224.94 km2
Zaludnienie: 136 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 118
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 118
Liczba uprawnionych do głosowania: 132163
Liczba wydanych kart: 55899
 42.30%
brak29.77%31.54%33.31%35.08%36.85%38.62%40.39%42.16%43.93%45.70% 
danych31.53%33.30%35.07%36.84%38.61%40.38%42.15%43.92%45.69%47.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040702 Dąbrowa Biskupia, gm. 4040 1203 1203 1176 29.78
040703 Gniewkowo, gm. 11571 4264 4263 4196 36.85
040704 Inowrocław, gm. 8512 3134 3133 3082 36.82
040701 Inowrocław, m. 63133 29918 29914 29417 47.39
040705 Janikowo, gm. 10659 4299 4299 4252 40.33
040706 Kruszwica, gm. 15937 6091 6090 5989 38.22
040707 Pakość, gm. 7910 3054 3054 3004 38.61
040708 Rojewo, gm. 3502 1428 1428 1409 40.78
040709 Złotniki Kujawskie, gm. 6899 2508 2508 2465 36.35
  inowrocławski, pow. 132163 55899 55892 54990 42.30
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 89510 41115 41111 40456 45.93
2 Wieś 42653 14784 14781 14534 34.66
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3502 1428 1428 1409 40.78
2 od 5 001 do 10 000 10939 3711 3711 3641 33.92
3 od 10 001 do 20 000 38652 14751 14749 14534 38.16
4 od 20 001 do 50 000 15937 6091 6090 5989 38.22
5 od 50 001 do 100 000 63133 29918 29914 29417 47.39
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca