.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / inowrocławski, pow. / Złotniki Kujawskie, gm.
Złotniki Kujawskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9072
Powierzchnia: 135.6 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 6899
Liczba wydanych kart: 2508
 36.35%
brak29.77%31.54%33.31%35.08%36.85%38.62%40.39%42.16%43.93%45.70% 
danych31.53%33.30%35.07%36.84%38.61%40.38%42.15%43.92%45.69%47.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 GIMNAZJUM PUBLICZNE im. KAROLA URBAŃSKIEGO ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 1517 681 681 663 44.89
2 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH TUCZNO 1344 464 464 452 34.52
3 SZKOŁA PODSTAWOWA GNIEWKÓWIEC 575 209 209 207 36.35
4 ŚWIETLICA WIEJSKA TARKOWO GÓRNE 394 145 145 145 36.80
5 ŚWIETLICA WIEJSKA JORDANOWO 457 127 127 125 27.79
6 SZKOŁA PODSTAWOWA LISEWO KOŚCIELNE 248 123 123 121 49.60
7 ŚWIETLICA WIEJSKA NISZCZEWICE 387 136 136 136 35.14
8 SZKOŁA PODSTAWOWA PALCZYN 617 157 157 154 25.45
9 BIURO DZIERŻAWCY GRUNTÓW AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH SKARBU PAŃSTWA BĘDZITOWO 343 118 118 117 34.40
10 GIMNAZJUM PUBLICZNE im. KAROLA URBAŃSKIEGO ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 1017 348 348 345 34.22
=   6899  2508  2508  2465  36.35 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca