.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / inowrocławski, pow. / Inowrocław, gm.
Inowrocław, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11206
Powierzchnia: 171.05 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 8512
Liczba wydanych kart: 3134
 36.82%
brak29.77%31.54%33.31%35.08%36.85%38.62%40.39%42.16%43.93%45.70% 
danych31.53%33.30%35.07%36.84%38.61%40.38%42.15%43.92%45.69%47.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 DOM STRAŻAKA TURZANY 1499 637 637 623 42.49
2 SZKOŁA PODSTAWOWA TUPADŁY 1222 495 495 489 40.51
3 SZKOŁA PODSTAWOWA JAKSICE 1749 669 668 658 38.25
4 GIMNAZJUM SŁAWĘCINEK 1240 387 387 385 31.21
5 SZKOŁA PODSTAWOWA ORŁOWO 868 373 373 363 42.97
6 SZKOŁA PODSTAWOWA GÓRA 1934 573 573 564 29.63
=   8512  3134  3133  3082  36.82 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca