.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / inowrocławski, pow. / Pakość, gm.
Pakość, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10175
Powierzchnia: 86.29 km2
Zaludnienie: 117 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 7910
Liczba wydanych kart: 3054
 38.61%
brak29.77%31.54%33.31%35.08%36.85%38.62%40.39%42.16%43.93%45.70% 
danych31.53%33.30%35.07%36.84%38.61%40.38%42.15%43.92%45.69%47.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 KLUB "JUBILAT" UL. MOGILEŃSKA 21A PAKOŚĆ 1408 626 626 619 44.46
2 OŚRODEK KULTURY I TURYSTYKI UL. ŚW. JANA 12 PAKOŚĆ 1418 587 587 575 41.40
3 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. INOWROCŁAWSKA 14 PAKOŚĆ 1786 639 639 629 35.78
4 GIMNAZJUM UL. SZKOLNA 44 PAKOŚĆ 1103 512 512 501 46.42
5 SZKOŁA PODSTAWOWA UL. BŁONIE 2 PAKOŚĆ 1111 312 312 307 28.08
6 SZKOŁA PODSTAWOWA KOŚCIELEC 1084 378 378 373 34.87
=   7910  3054  3054  3004  38.61 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca