.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / inowrocławski, pow. / Dąbrowa Biskupia, gm.
Dąbrowa Biskupia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5338
Powierzchnia: 147.44 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4040
Liczba wydanych kart: 1203
 29.78%
brak29.77%31.54%33.31%35.08%36.85%38.62%40.39%42.16%43.93%45.70% 
danych31.53%33.30%35.07%36.84%38.61%40.38%42.15%43.92%45.69%47.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 GMINNA ŚWIETLICA WIEJSKA DĄBROWA BISKUPIA 889 296 296 289 33.30
2 SZKOŁA PODSTAWOWA PIERANIE 941 211 211 209 22.42
3 ŚWIETLICA WIEJSKA CHLEWISKA (dawna sala gimnastyczna) 569 145 145 136 25.48
4 SZKOŁA PODSTAWOWA OŚNISZCZEWKO 933 310 310 306 33.23
5 SZKOŁA PODSTAWOWA PARCHANIE 708 241 241 236 34.04
=   4040  1203  1203  1176  29.78 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca