.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / strzeliński, pow. ...
strzeliński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 45173
Powierzchnia: 622.27 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 34
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 34
Liczba uprawnionych do głosowania: 36399
Liczba wydanych kart: 16807
 46.17%
brak41.82%42.54%43.26%43.98%44.70%45.42%46.14%46.86%47.58%48.30% 
danych42.53%43.25%43.97%44.69%45.41%46.13%46.85%47.57%48.29%49.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
021701 Borów, gm. 4178 2047 2047 2039 48.99
021702 Kondratowice, gm. 3735 1562 1562 1550 41.82
021703 Przeworno, gm. 4176 1772 1772 1756 42.43
021704 Strzelin, gm. 18411 8839 8839 8766 48.01
021705 Wiązów, gm. 5899 2587 2587 2562 43.85
  strzeliński, pow. 36399 16807 16807 16673 46.17
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 13452 6848 6848 6781 50.91
2 Wieś 22947 9959 9959 9892 43.40
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3735 1562 1562 1550 41.82
2 od 5 001 do 10 000 14253 6406 6406 6357 44.94
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18411 8839 8839 8766 48.01
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca