.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / strzeliński, pow. / Kondratowice, gm.
Kondratowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4762
Powierzchnia: 98.14 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3735
Liczba wydanych kart: 1562
 41.82%
brak41.82%42.54%43.26%43.98%44.70%45.42%46.14%46.86%47.58%48.30% 
danych42.53%43.25%43.97%44.69%45.41%46.13%46.85%47.57%48.29%49.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Kondratowice ul. Długa 26 656 336 336 335 51.22
2 Świetlica Wiejska Prusy ul. Kościelna 4 1024 443 443 436 43.26
3 Świetlica Wiejska Górka Sobocka 10 514 209 209 208 40.66
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Żelowice 24 842 291 291 289 34.56
5 Budynek oświatowy Karczyn 10 699 283 283 282 40.49
=   3735  1562  1562  1550  41.82 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca