.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / strzeliński, pow. / Kondratowice, gm.
Kondratowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4762
Powierzchnia: 98.14 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3735
Liczba wydanych kart: 1562
Liczba głosów oddanych: 1562
Liczba głosów ważnych: 1550
brak 50.00% >50.00% ≥52.02% ≥54.04% ≥56.06% ≥58.08% ≥60.10% ≥62.12% ≥64.14% ≥66.16% ≥68.18%
danych 50.00% >50.00% ≥52.02% ≥54.04% ≥56.06% ≥58.08% ≥60.10% ≥62.12% ≥64.14% ≥66.16% ≥68.18%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
55.48%860 
TUSK Donald Franciszek
44.52%690 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Kondratowice ul. Długa 26 335 154 45.97
54.03 181
2 Świetlica Wiejska Prusy ul. Kościelna 4 436 230 52.75
47.25 206
3 Świetlica Wiejska Górka Sobocka 10 208 117 56.25
43.75 91
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Żelowice 24 289 170 58.82
41.18 119
5 Budynek oświatowy Karczyn 10 282 189 67.02
32.98 93
Σ Kondratowice, gm. 1550 860 55.48
44.52 690
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca